Make It Open

Make it Open

PROBLEMA

Lumea noastră se schimbă într-un ritm uimitor. Societățile se confruntă cu un viitor în care vor fi create noi ramuri de activitate la cele mai mari scări. Cunoștințele și abilitățile necesare pentru a naviga în viața de zi cu zi sunt greu de prezis astăzi. Iar provocarea este deosebit de acută pentru educație.

Factorii de decizie politică și practicienii trebuie să găsească noi mecanisme, procese și instrumente care să ajute școlile să regândească limitele învățării și să îi echipeze pe viitorii cetățeni cu abilitățile potrivite pentru a evalua critic sursele de știri științifice, pentru a lua decizii bazate pe fapte și pentru a face alegeri în cunoștință de cauză.

SOLUȚIA

Având în vedere acest lucru, Make it Open își propune să aducă în clasă filozofia mișcării maker pentru a dezvolta o abordare transformațională a predării și învățării STEAM. De asemenea, se va folosi abordarea bazată pe cercetare a științei cetățenești pentru a face din învățarea științei un cadru accesibil și acționabil.

Make it Open adoptă conceptul de Educație Deschisă, în care școlile se transformă din instituții educaționale tradiționale în inițiatori de parteneriate comunitare și devin agenți ai bunăstării comunității.

ACȚIUNILE

Make it Open a dezvoltat o combinație de acțiuni, instrumente și resurse la care comunitatea educațională poate participa, utiliza sau la care poate lua parte.

  • 16 scenarii de învățare: Un cadru de susținere care permite profesorilor să încerce o abordare de învățare deschisă
  • 10 hub-uri de educație deschisă: Suport local în 10 țări europene pentru a sprijini școlile.
  • MOOC: Un curs online pentru a-i ajuta pe profesori și educatori să își construiască propriile scenarii de învățare
  • Navigator: O platformă online interactivă pentru a sprijini profesorii și educatorii în navigarea în lumea educației deschise. Platforma este disponibilă în 10 limbi, inclusiv română.

ASUR este partener în acest proiect și oferă sprijin local în România.

Make it Open

THE PROBLEM

Our world is changing at an astonishing pace. Societies are facing futures where new branches of activity will be created on the largest of scales. The knowledge and skills needed to navigate everyday life are hard to predict today. And the challenge is particularly acute for education.

Policy makers and practitioners need to find new mechanisms, processes and tools that will help schools rethink learning boundaries and equip future citizens with the right skills to critically evaluate sources of scientific news, make fact-based decisions and informed choices.

THE SOLUTION 

It is with this in mind that Make it Open proposes to bring into the classroom the philosophy of the maker movement to develop a transformational approach to STEAM teaching and learning. It will also use the inquiry-based approach of citizen science to make science learning an accessible and actionable framework.

Make it Open adopts the concept of Open Schooling where schools are transformed from traditional educational institutions into community partnerships and become agents of community well-being.

THE ACTIONS 

Make it Open has developed a mix of actions, tools and resources that are open for the education community to join, use or attend.

  • 16 learning scenarios: A supportive framework allowing teachers to try out an open learning approach
  • 10 open schooling hubs: A local support in 10 European countries to empower schools. 
  • MOOC: An online course to help teachers and educators building their own learning scenarios
  • Navigator: An interactive online platform to support teachers and educators in navigating the open schooling world. The platform is available in 10 languages, including Romanian.

    ASUR is a partner in this project and offers local support in Romania.

Make It Open este susținut de

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 872106.

GLISEAZĂ ÎN SUS ⇢