TechEthos

TechEthos

Care este problema?

Se preconizează că tehnologiile noi și emergente vor genera noi oportunități și vor oferi o multitudine de beneficii socio-economice. Cu toate acestea, în stadiile incipiente ale dezvoltării lor, aceste tehnologii prezintă, de asemenea, o serie de potențiale provocări etice și consecințe societale.

Având în vedere această problemă, este important să ne întrebăm: cum putem acorda prioritate eticii și valorilor societale în proiectarea, dezvoltarea și implementarea tehnologiilor noi și emergente, în special a celor cu impact socio-economic ridicat?

Care este soluția propusă?

Etica de la proiectare sau, cu alte cuvinte, introducerea valorilor etice și societale în proiectarea și dezvoltarea tehnologiei încă de la începutul procesului.

TechEthos adresează problemele și așteptările etice din ce în ce mai mari legate de noile tehnologii prin:

  • Scanarea orizontului tehnologic pentru a identifica 3-4 tehnologii emergente,  atent selecționate de echipa noastră pentru potențialul lor impact socio-economic asupra societăților noastre și pentru problemele etice provocatoare
  • Analizarea fiecăreia dintre aceste tehnologii din punct de vedere al eticii, al implicațiilor politice și juridice, precum și al conștientizării și acceptării de către societate, atât în mediul academic, cât și în industrie și în rândul publicului larg
  • Îmbunătățirea cadrului etic și juridic și a îndrumărilor operaționale pentru a susține comunitatea de cercetători în integrarea preocupărilor etice și a valorilor sociale în protocoalele de cercetare și în designul tehnologic

Proiectul TechEthos este coordonat de Institutul Austriac de Tehnologie AIT. Echipa de proiect este completată de alți nouă parteneri și șapte parteneri terți asociați. ASUR este unul dintre terții parteneri în acest proiect.

TechEthos

What is the problem?

New and emerging technologies are expected to generate new opportunities and offer a wealth of socio-economic benefits. However, in the early stages of their development, these technologies also pose a number of potential ethical challenges and societal consequences. 

In light of this problem, it is important to ask: how can we prioritise ethics and societal values in the design, development and deployment of new and emerging technologies, particularly those with high socio-economic impact?

What is the proposed solution?

Ethics by design, or in other words, to bring ethical and societal values into the design and development of technology from the very beginning of the process.

TechEthos addresses the growing ethical challenges and expectations regarding new technologies by:

  • Scanning the technology horizon to identify 3-4 emerging technologies carefully selected by our team for their potential socio-economic impact on our societies and challenging ethical issues
  • Analysing each of these technologies in terms of ethics, policy and legal implications and societal awareness and acceptance with academia, industry and the general public alike
  • Enhancing ethical and legal frameworks and operational guidelines to support the research community in integrating ethics concerns and societal values into research protocols and technology design

The TechEthos project is coordinated by AIT Austrian Institute of Technology. Nine additional partners and seven Linked Third Parties complete the project team. ASUR is a Linked Third Party in this project.

TechEthos este susținut de

The TechEthos project – Ethics for Technologies with High Socio-Economic Impact – has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement no. 101006249.

GLISEAZĂ ÎN SUS ⇢